Previous Entry Share Next Entry
LUOPUMUS
hennalaitinen
-John Fox: Suurin osa niistä vääristelyistä, mitkä hiipivät kirkkoon, nousivat ihmisten järjen korostamisesta ilmoituksen sijaan.
-1.Tim.4:1
-Kol.2:8
-Kirkko menetti todellisen visionsa -Kristuksen- ja se keskittyi vain itsensä elättämiseen
-Kuinka tärkeää meille on ymmärtää Jumalan luonne? → Joh.17:3
→ varhainen kirkko opetti, että Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat kolme erillistä olentoa, jotk aovat yhtä ykseydessään ja tarkoituksessaan → valitettavasti tämä yksinkertainen oppi muuttui mystiseksi opiksi kolminaisuudesta: kolme jumalaa, jotka ovat kuitenkin yksi aine ja yksi Jumala + että Jumala on ”henki”
-Voit kysyä 10-20 eri kristityltä nämä kysymykset: Uskotko, että Jumala ja Jeesus ovat sama olento vai eri olennot? Uskotko, että Jumalalla on fyysinen ruumis vai onko hän ei-aineellinen, selittämätön olemus? Uskotko, että Jeesus ylösnousi ja että hänellä oli kirkastettu liha ja luut, ja jos niin, onko hänellä edelleen tuo fyysinen ruumis taivaassa? Jos Jeesus säilytti fyysisen ruumiinsa, niin onko Taivaallisellä Isällä myös samankaltainen kirkastettu liha ja luu ruumis, sillä Jeesushan on aivan Isänsä kaltainen? Jos Jeesuksella ei ole ruumistaan enää, niin mitä tapahtui hänen fyysiselle ruumiilleen ja mikä oli ylösnousemuksen tarkoitus? → Sitten kysy pieneltä lapselta, miten hän kuvittelee mielessään Taivaallisen Isän: näkeekö hän Hänet jonain epätodellisena olentona vai rakastavana, ystävällisenä Isänä, joka on näöltään Kristuksen kaltainen?
-Kolminaisuus:
-Miksi Jeesus olisi rukoillut itselleen? Miksi hän olisi rukoillut itseään poistamaan kupin? Miksi hän olisi tuskassaan sanonut, ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit”, jos hän ja Jumala olivat sama? Mikä noiden pyyntöjen tarkoitus olisi silloin ollut?
-Jos he ovat sama, miksi Jeesus olisi sanonut: ”Isä on minua suurempi” Joh.14:28.
-Joh 5:30: ”Minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon.” Mikä alistuminen tässä olisi, jos Jeesus vain seuraisi omaa tahtoaan toisen nimen alla?
-Joh 5:31, 33-37: ”Jos itse todistan puolestani, ei todistukseni ole pätevä. Minulla on todistus, joka on Johanneksen todistusta painavampi: teot, jotka Isä on antanut tehtäväkseni. Nämä teot, jotka minä teen, todistavat, että Isä on minut lähettänyt. Myös Isä itse, minun lähettäjäni, on antanut minusta todistuksen.”
-1.Moos.1:26, 1.Kor.15:24-25.. Dionysius: ”Vahemmat ovat ehdottomasti erotetut lapsistaan sillä tosiasialla, että he eivät voi olla omia lapsiaan.”
-Pyhä Henki vs Kristus: Matt.12:32: ”Joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta.” Jos he ovat sama, miksi synnin seuraus on eri?
-Jeesuksen kaste: Matt. 3:16-17... Stefanuksen näky: Apt 7:55
-Athanasioksen uskontunnustus:
Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma, mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi...
Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton. Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön. Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen, niin kuin ei myöskään ole kolmea luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön. Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias. Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra.
Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt. Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä.
Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus... Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua!
→ 1+1+1= 1 ? → Talmage: ”On vaikeata kuvitella suurempaa määrää epäjohdonmukaisuuksia ja ristiriitaisuuksia yhtä vähin sanoin lausuttuna.”
→ ei mysteeri vaan poliittiinen kompromissi
-Ruumista vai ei?: 1. Jumala oli näkymätön eikä Hänellä siten voinut olla näkyvää ruumista. 2. Kaikki aine on rappioituva ja siksi iankaikkinen Jumala ei voi olla aineellinen. 3. Jumala on Henki ja siksi hänellä ei voi olla aineellista ruumista.
→ Aristoteles: ”Suuri Olento on immateriaalinen; sillä ei voi olla käsityksiä, tunteita, tarpeita, haluja tai aisteja; kaikki nämä ovat sidoksissa aineeseen.”
- I.Moos.1:26-27;5:3; Hes.1:26; Hep.1:3; Jaak.3:9 → ”kuva”: miten voi olla kuva, jos Jumalalla ei ole muotoa, ainetta, olemusta?
- anglikaanit: ”On ainoastaan yksi elävä ja todellinen Jumala, iankaikkinen, vailla ruumista, ruumiinosia ja kykyä tuntea ja liikuttua mielessään.”
-Millaisen suhteen ihminen voi luoda sellaisen Jumalan kanssa, joka on olematon, näkymätön, selittämätön? Apt. 17:28-29: ”hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet: 'Me olemme myös hänen sukuaan.' Koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus.”
-Jumala ei myöskään ole ”se”, vaan ”Hän”, alkukielellä miespuolinen (taivaallinen Isä)
-Jumalan ruumiis: 1.Moos.32:30; 1.Kor.13:12; Illm.22:4; 2.Moos.24:10; 31:18; 33:23; Numb.12:8; Apt.7:55; Hes.1:27; Ilm.19:12,15; 11,13; 1.Moos.5:24; 18:22; Jes.6:1
-Kristuksen ruumis: ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.”
-ylösnoussut ruumis ei ole rajoite: päinvastoin se on parannus jumalalliselle voimillemme, erottamaton osa ilon täyteyttä.. Kristus kulki ovien läpi, katoaa ja ilmestyy yhtäkkiä, kävelee vetten päällä, tulla taivaasta.. Kuulostavatko nämä rajoitteilta?
-aineen muoto, joka ei rappeudu: kirkastettu muoto, joka ei tuhoudu, sairastu, tunne kipua, kuole.. Paavali: ”Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen.” (1.Kor.15:52-53)
→ Fil.3:21: ”Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken.”
-jos fyysinen ruumis olisi jonkinlainen rajoite, miksi kaikki ihmiset ylösnousisivat fyysisten ruumiidensa kanssa? Eikö ruumiit kannattaisi jättää sitten hautaan mätänemään ja henkien jatkaa rajoittamattomina kehitystään?
-OL130:22.. Kuinka ihana lukea yksinkertainen vastaus kaikkeen, JS:n näky
-Tuleminen Jumalan kaltaiseksi: ”God makers”: alentaa Jumalan arvoa, vie kunnian Jumalalta, ylpeyttä, jumalanpilkkaa...
-Matt.5:48: ”Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.”; Joh.10:32-34: ”Jeesus sanoi heille: "Minä olen teidän nähtenne tehnyt monta hyvää tekoa, jotka ovat lähtöisin Isästä. Mikä niistä antaa teille aiheen kivittää minut?" Juutalaiset vastasivat: "Emme me sinua minkään hyvän teon tähden kivitä, vaan jumalanpilkan tähden. Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen." Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'?” Ps.82:6: ”Kuulkaa! Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia.”
-Room.8:16-17: ”Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.” Ilm.21:7: ”Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa, ja hän on minun poikani.” Ilm.3:21: "Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen.”
-Ps.82:1: ”Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomionsa”
→ kirjoitukset eivät sano mitään siitä, ettei olisi muita jumalia, vaan ne puhuvat jumalien hierarkiasta, ja siten meillä on vain yksi Jumala, jota palvelemme
-varhaiset kirjoittajat: St.Athanasius: ”Jumala tuli ihmiseksi, jotta meistä tulisi jumalia.”. St.Polycarp: ”Kristus tuli suuressa rakkaudessaan meidän keskuuteemme, jotta meistä voisi tulla sellaisia kuin hän on.” Barnabas: ”Meistä tehdään täydellisiä, niin että voimme periä Herran liitot.” Justin Martyr: ”Vain niistä voi tulla jumalallisia, jotka elävät lähellä Jumalaa pyhyydessä ja hyvyydessä.” Teophilus: ”Jos ihminen pitää Jumalan käskyt, Hän saa kuolemattomuuden palkinnon Jumalalta, ja hänestä tulee jumala.”Cyprian: ”Millainen Kristus on, sellaisia meistä hänen seuraajistaan voi tulla, jos seuraamme häntä.” Clement of Alexandria: ”Tuntien Jumalan, hänestä tehdään Jumalan kaltainen. Ja ihmisestä tulee jumala, koska Jumala niin tahtoo.” Hippolytus: ”Sinusta on tuleva Jumala. Siksi sanon neuvona: tunne itsesi. Tarkoittaen, löydä Jumala itsestäsi, sillä Hän on muovannut sinut omaksi kuvakseen.”
→ meistä voi tulla jumalia, mutta me silti palvomme ja ylistämme Isää, aivan kuten poika, josta tulee isä, silti kunnioittaa edelleen omaa isäänsä.
-CS Lewis
-lapset tulevat vanhempiensa kaltaisiksi (geenit).. ero Jumalan ja ihmisen välillä on merkittävä, mutta kyse on tasosta ei lajista/rodusta... kuin ruusunnuppu ja ruusu, poika ja isä..
-onko Jumala heikompi, alempi, vähempi, vähemmän kirkas, jos Hän antaa muille mahdollisuuden tulla itsensä kaltaisiksi? Vai kunnioitetaanko Häntä silloin enemmän? Kumpi voi kunnioittaa paremmin ja palvella voimallisemmin, olento joka on alhaisemmassa muodossa vai olento joka on korkeammassa muodossa? Voiko kasvi osoittaa samaa kunniaa kuin eläin? Voiko eläin osoittaa samaa kunniaa kuin ihminen? Voiko maallinen ihminen osoittaa samaa kunniaa kuin hengellinen ihminen? Ihmisen kyky kunnioittaa ja palvella kasvaa, kun hän kehittyy älyllisesti, tunnetasolla, kulttuurisesti ja hengellisesti. Siten kun ihminen tulee lähemmäs taivasta, Jumalan kunnia ja kirkkaus tuplaantuu. Jumalan arvo ei laske; päinvastoin pyhistä tulee älykkäämpiä, herkempiä, kunnioittavampia pyhiä joilla on suurempi kyky ymmärtää, kunnioittaa ja ylistää Häntä.
→ kumpi on suurempi, olento joka rajoittaa vai olento joka antaa mahdollisuuden iankaikkiseen kehitykseen?
-Kaikki kirkot kannustavat Kristuksen kaltaiseen elämään? Jos näin on, onko parempi, että haluamme olla vain 90% niin kuin Kristus eikä 100%? Jos on jumalanpilkkaa ajatella, että meistä voi tulla jumalia, niin missä vaiheessa ei ole enää jumalanpilkkaa tulla hänen kaltaisekseen? 90%, 50%, 20%, 1%? Onko kunniallisempaa tavoitella vain osaa jumaluudesta vai sitä kokonaan?Tuleeko meidän kulkea jumalallista polkua ilman toivoa siitä että ikinä saavutamme määränpäätä?
-Ehkä meistä ei voi tulla Jumalan kaltaisia, koska Jumalalla ei ole voimaa luoda selestisiä jälkeläisiä? Ehkä Jumala ei luo tällaisia jumalallisia perillisiä, koska Hän ei rakasta meitä? Ehkä Jumala ei ole laittanut meihin tätä jumaluuden siementä, koska Hän haluaa pitää jumaluuden itsellään; Hän tuntee itsensä uhatuksi; Hän voi säilyttää ylemmyytensä vain pitämällä muita alhaisempina?
-Ajattele hetken ajan mitä ihminen voi saavuttaa lyhyen elämänsä aikana: Sylivauva, avuton → mikä muutos voi tulla 20 vuodessa! → suuri säveltäjä, filosofi, tiedemies, kirjailija → vaikutusvalta (politiikka) → Napoleon, Alexanteri → muuttaa historian kulkua: presidentti, keisari, tuomari → Michelangelo, Mozart, Beethoven, Handel → lyhyt elämä! Entä iankaikkisuus??!
-CS Lewis: Jatkuva hammaskipu ja halu helpotukseen; äiti vei hänet hammaslääkäriin, ja hän yritti peittää kipunsa; ”Minä tiesin ne hammaslääkärit. Tiesin, että he alkavat sörkkimään sellaisiakin hampaita, jotka eivät vielä olleet kipeitä. Kun heille antoi pikkusormen, he veivät koko käden. Meidän Herramme on samanlainen. Tuhannet ihmiset menevät hänen luokseen saadakseen apua johonkin tiettyyn syntiin, josta he ovat häpeissään. No, Hän parantaa sen kyllä: mutta Hän ei lopeta siihen. Se voi olla kaikki mitä pyysit; mutta jos kerran pyydät Hänet sisälle, Hän antaa sinulle koko hoidon. ”Älä erehdy”, Hän sanoo, ”jos annat minun, teen sinusta täydellisen. Sillä hetkellä, kun laitat itsesi minun käsiini, olet matkalla siihen. Ei mitään vähempää, ei mitään muuta, vain täydellisyys. Sinulla on vapaa tahtosi, ja jos valitset, voit työntää minut pois. Mutta jos et työnnä minua pois, ymmärrä, että minä aion hoitaa tämän tehtävän loppuun asti. Mitä ikinä kärsimystä se aiheuttaakin maallisessa elämässäsi, mitä tahansa kuvailematonta puhdistusta se vaatii vielä kuoleman jälkeenkin, mitä ikinä se maksaakin minulle, en ikinä lepää tai anna sinun levätä, ennen kuin olet kirjaimellisesti täydellinen -ennen kuin Isäni voi sanoa ilman mitään epäilystä, että Hän on mieltynyt sinuun, kuten Hän sanoi olevansa mieltynyt minuun. Minä voin ja aion tehdä tämän. Mutta en tee mitään vähempää. Sinun tulee tietää alusta alkaen, että tämä on se tavoite, jota kohti Hän ohjaa sinua kulkemaan -täydellisyys. Eikä mikään voima, lukuunottamatta itseäsi, voi estää Häntä viemästä sinua perille asti. Siihen olet suostunut. Ja on tärkeää, että ymmärrät sen.”

?

Log in

No account? Create an account